چه کلیپ هایی بیشتر بذاریم؟
(16.67%) 310
حرکات نمایشی
(23.07%) 429
شکستن اجسام سخت
(18.82%) 350
ضربات پا
(14.25%) 265
افت و بدنسازی
(13.87%) 258
مبارزه
(13.28%) 247
دفاع شخصی

تعداد شرکت کنندگان : 1859